Khám phá hành trình chuyển hợp tử vào ống dẫn trứng – ZIFT

Khám phá hành trình chuyển hợp tử vào ống dẫn trứng: Phương pháp chuyển hợp tử vào ống dẫn trứng (ZIFT) cũng tương tự phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển giao tử vào ống dẫn trứng (GIFT), nhưng ở phương pháp này, trứng được thụ tinh ở phòng thí nghiệm trước khi […]

Chi tiết